Hängavtal

hängavtal

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation eller mellan en arbetsgivare och en fackförening som inte är med i den nationellt större samordningen av fackföreningar. Hamnarbetarförbundet som inte är med i LO, och har inget. Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region. Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter. Vid tillfället för avtalsteckningen sker en genomgång av. Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, och en arbetstagarorganisation. Genom hängavtalet kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda de standardvillkor som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är. hängavtal