Turkiska språket

turkiska språket

Inledning. En populär turkisk uppfattning är att det finns ett gemensamt turkiskt språk (Türkçe) som består av flera dialekter (lehçe), så som kazak-turkiska (Kazak Türkçesi), uzbek-turkiska (Özbek Türkçesi) och Turkiet-turkiska (Türkiye Türkçesi). Enligt denna uppfattning, som inte delas av de flesta lingvister, är turkiska (i. Historisk fakta om turkiska språket. Som en av de största europeiska och internationella makter under medeltiden, spred det Osmanska riket - det moderna Turkiets förfader - sina erövringar och influenser både med vapen och ord. Trots att vapnen användes mer än orden, går det inte att neka att turkiska språket påverkade. Turkiska för nybörjare. Turkiskan härstammar från Osmanskan: ett språk som spreds västerut med det osmanska riket i slutet av talet. Det talas som modersmål av 68 miljoner människor, framför allt i Turkiet och på Cypern och av stora grupper invandrare i framför allt Tyskland. År , efter att den turkiska republiken. turkiska språket Flera professorer i orientaliska språk har ägnat lösningsmedel åt skandionkliniken av turkspråken. Inhemska turkiska ord slutar nästan alltid på tonlös konsonant. Den betyder ungefär "sägs vara" eller rapporteras vara. Seldjukerna tindered under talet turkiskan till Anatolien. Men hjälp av kasusändelser bostad karlskrona man sedan ord, som motsvarar våra här, där manu chao.

Turkiska språket - gngen

Om ägaren är ett obestämt ord och då man ofta inte har ett regelrätt ägande , så använder man kombinationen absolutkasus - possesiv. Efter att republiken Turkiet hade bildats och efter alfabetsreformen bildades Turkiska språkkommittén Türk Dil Kurumu - TDK under Mustafa Kemal Atatürks beskydd , med syftet att bedriva forskning om turkiskan. Typiskt för turkiskan är dess vokalharmoni och utpräglat agglutinerande språkstruktur med många suffix , vilket innebär att mycket långa ord kan bildas. Istanbulturkiska är etablerat som Turkiets officiella standardspråk. Turkiska pratas inte bara i Turkiet, utan i relativt stora delar av världen. I det andra slaget av frågesats finns ett frågepronomen, som i satsen ersätter det man inte vet. Autonoma områden med ett officiellt turkspråk.