Gymnasieexamen

   nyheter idag 1 Comments

gymnasieexamen

Hej, du undrar vad som händer om man inte får ut sin Gymnasieexamen. Svar på din fråga är att - om man inte uppfyller kraven för Gymnasieexamen - får man ut ett STUDIEINTYG /där alla betygsatta kurser finns antecknade/. Detta Studieintyget ger inte Grundläggande behörighet till högskolestudier. Vad menas med "gymnasieexamen"? - Utbildningen på ett yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på ett högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas för "gymnasieexamen". Gemensamma krav för gymnasieexamen. För att nå en. Skolverkets webbplats där du hittar information om gymnasieskolan: När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. gymnasieexamen

Gymnasieexamen - fretaget gnar

På många komvux har de sådana förtryckta blanketter. En yrkesutgång är en yrkeskompetens som du får genom en viss kombination av kurser inom programfördjupningen. För att få en yrkesexamen behöver du ha poäng varav ska vara godkända godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 godkänt i poäng av de programgemensamma ämnena ett godkänt gymnasiearbete Grundläggande behörighet till högskolan För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du: Jag fick det till godkända poäng i de kurser som får tas med i Slutbetyg. Om ytterligare ett år blir dina betyg "för gamla" för att kunna samlas in i ett "gymnasiekompetens-dokumentet", kan man säga.

Gymnasieexamen Video

Vi tänker på det