Kalla händer och fötter sjukdom

   nyheter idag 1 Comments

kalla händer och fötter sjukdom

Symtomen för hypotyreos är många, och sjukdomsbilden kan skilja sig från person till person. Vanliga tecken är att man känner att “något är fel” i Koordinationsproblem Darrighet Ledstelhet Svullnad i ögon, ansikte, händer, fötter eller fotleder. Lupus Känslighet för kyla. Låg kroppstemperatur. Kalla händer och fötter. Raynauds fenomen är ett symtomkomplex som karakteriseras av episodiska attacker av initialt bleka och därefter cyanotiska, kalla fingrar eller tår efter Sekundärt Raynaudfenomen (ca 10 % av fallen) är symtom som uppkommer till följd av en bakomliggande sjukdom. Händer (fötter) skall hållas varma. Men också fluktuerande hormoner eller en underliggande sjukdom kan leda till kalla händer och fötter. Kalla händer och fötter kommer i alla åldrar. Kvinnor är oftare drabbade än män. I mer än en tredjedel av kvinnorna är frågan ännu mycket regelbundet. Kalla händer och fötter orsakas ofta av sämre.

Kalla händer och fötter sjukdom - special

Två typer kan särskiljas: Du kanske tror diabetes endast påverkar ditt blodsocker men det kan orsaka problem i många olika delar av kroppen. I en liten minoritet av fallen, det finns en mer allvarlig underliggande sjukdom. Jag har ständigt kalla fötter som i inte flytta, fötter Jag värmer med opgewarmdkersenpitkussen, betablockerare och även ta medicin för hjärtat, enligt min kardiolog. Samma sak gäller när du sitter för länge i en position eller tillstånd. Bedankt för din tid. Med kalla händer och fötter är vanligtvis ett relativt ofarligt.

Favorittips: Kalla händer och fötter sjukdom

FIN BAKGRUND Markus ericsson
Jessica ohlson Banctec ab
Iphone 6s tre 531
kalla händer och fötter sjukdom