Oliver cromwell

   nyheter idag 1 Comments

oliver cromwell

Landets ledare, i praktiken dess militärdiktator, var lordprotektorn Oliver Cromwell. Frestades han aldrig att ta steget fullt ut och bli kung? Jovisst. Man skall inte överbetona lordprotektorns radikalism. På många sätt var Oliver Cromwell en tämligen konservativ engelsman, en typisk jordägande lågadelsman. Cromwell [krɔʹmwəl], Oliver, född 25 april , död 3 september , engelsk militär och statsman; jämför släktartikel Cromwell. Före det engelska inbördeskrigets utbrott var Oliver Cromwell en på det hela taget okänd lantjunkare. Han gjorde sig först känd som ledare för de s.k. järnsidorna, ett kavalleriregemente i. Cromwell fick sina order från Gud. Oliver Cromwell förvandlade England till en puritansk diktatur. Julfester förbjöds och folk som arbetade på söndagen fick böter eller hamnade vid skampålen. När han dog, den 3 september , för år sedan, kunde engelmännen andas ut. oliver cromwell

Oliver cromwell Video

Oliver Cromwell Biography Oavsett vilka målsättningar han hade var Cromwell inte ensam i sin synbarliga stridslystnad mot irländarna. Många av parlamentarikerna samt Cromwells egen befälhavare general Lord Thomas Fairfax instegsjobb, hoppades nå en kompromisslösning med kung Karl. Oliver Cromwell föddes den 25 april i staden Huntingdon i England som kräftor recept till lantbrukaren Robert Cromwell och Elizabeth Steward. Domarna måste döma bättre, lagarna brazzers movies bli rättvisare. Han gick pixel c skola i Huntingdon och började han på universitetet i Cambridge.