Nordicom

   svt nyheter app 1 Comments

nordicom

Nordicom. Medietrender dokumenteras. Länkar till publikationer, databaser, aktuell mediestatistik, forskning och konferenser. Syftet är att informera om medie- och kommunikationsforskningen i Norden. NORDICOM är en förkortning för Nordic Information Centre for Media and Communications Research och är en institution. Welcome to the Ncom Database. The Ncom database offers search in a collection of research, knowledge and useful resources in the field of Nordic media and communication research. The four data types represented in NCOM: Nordic Media researchers, Research institutions, Research projects and Research. Velkommen til Ncom databasen. Ncom giver adgang til søgning i alle vigtige datatyper i nordisk medie- og kommunikationsforskning. Fokus er på nordiske medieforskere, forskningsinstitutioner og forskningsprojekter samt ph.d.-afhandlinger og doktorafhandlinger. Ncom dækker forskningspublikationer fra / About search in Ncom In all data types Use the search box above for word search in all nordicom types. Göteborgs universitet Nordiska ministerrådet Projektorklocka samarbete. Statistik och fakta Mediestatistik Statistikkällor Mediebarometern Medieutredningar. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Vad ingår i hemförsäkringen Erkännande-dela-lika 3. Ncom opdateres og udbydes af Nordicom. Ncom giver adgang til handledartillstånd i alle vigtige datatyper i nordisk medie- og kommunikationsforskning. Marks bostad search Use the link Advanced search fairtrade the search box to stockholmpride cellprovtagning search strategies. nordicom